Privacy

Tring-it neemt de privacy van de gebruikers van haar platform, de klanten en aangesloten Tring-it points serieus. Om de gebruikers, klanten en Tring-it points te informeren over welke informatie Tring-it verzamelt en hoe Tring-it omgaat met deze gegevens, heeft zij een privacy statement opgesteld. Tring-it doet haar uiterste best om de verzamelde gegevens te beveiligen en privé te houden, dit alles in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Tring-it, onderdeel van BookThat B.V. is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Welke informatie wordt er verzameld

Als je een account aanmaakt op het platform van Tring-it of het platform van Tring-it bezoekt worden er door Tring-it gegevens verwerkt en verzameld. Met het creëren van het account ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacy statement van Tring-it.

Onderstaande gegevens worden verzameld van de Gebruiker, Klant en Tring-it point:

Persoonsgegevens

Wanneer de gebruiker van het platform van Tring-it een account creëert, kunnen er persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen.

Deze persoonsgegevens bestaan uit de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Bedrijfsgegevens

Wanneer de zakelijke gebruiker van het platform van Tring-it een account creëert kunnen er persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen.

Deze bedrijfsgegevens bestaan uit de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Bankrekeningnummer

Wanneer er een boeking tot stand komt en er gebruik wordt gemaakt van de betalingsfaciliteiten op het platform, kunnen er bankgegevens dan wel betaalkaart gegevens worden opgeslagen of verwerkt. Dit kan zowel via Tring-it zelf als via een payment partner.

Cookies

Tring-it maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring van haar platform te optimaliseren.

Cookie Statement Hier moet de juiste link komen

Beveiligingsmaatregelen

Tring-it heeft passende maatregelen genomen om alle verzamelde gegevens te beschermen en beveiligen.

Toegang tot gegevens

De medewerkers van Tring-it hebben enkel toegang tot gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Naast de medewerkers van Tring-it worden er ook bepaalde gegevens gedeeld met de payment partner (Stripe) van Tring-it, dit om het Tring-it point te kunnen uitbetalen na een ontvangen pakket. De payment partner mag enkel die gegevens gebruiken welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de dienst. Indien nodig sluit Tring-it verwerkersovereenkomsten met haar partners die persoonsgegevens voor haar verwerken.

Gebruik van gegevens

De gegevens die door Tring-it worden verzameld en opgeslagen worden gebruikt om de diensten, die Tring-it aanbiedt. te kunnen uitvoeren.
De gegevens worden aangewend voor de volgende doeleinden:

 • Het sluiten van een overeenkomst

Dit is van toepassing indien de gebruiker een dienst afneemt van het Tring-it point via het Tring-it platform.

De gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • Het versturen van e-mails, sms-berichten, met daarin bijvoorbeeld boekingsbevestigingen of informatie over het te ontvangen pakketje;
 • Het afhandelen van vragen, klachten of opmerkingen;
 • Het faciliteren van het geboekte Tring-it point;
 • Het verwerken van betalingen.

Het aanbieden van de diensten van Tring-it:

 • Het versturen van marketing gerelateerde e-mails, sms-berichten of WhatsApp berichten;
 • Het informeren van de Gebruiker, Klant dan wel Tring-it point over relevante wijzigingen in de dienstverlening van Tring-it dan wel wijzigingen op het platform van Tring-it;
 • Ervaringen en beoordelingen van de diensten van Tring-it dan wel Tring-it point te verzamelen en deze te gebruiken voor reclame-uitingen.
 • Het afnemen van enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Het verstrekken van persoonsgegevens aan het Tring-it point ter uitvoering van de dienst.
 • Het plaatsen van cookies en technologie van soortgelijke strekking.

Intrekken van toestemming

Voor al hetgeen genoemd in dit Privacy statement waarvoor de toestemming van gebruiker, klant of Tring-it point is gegeven, hebben zij het recht deze toestemming ook weer in te trekken. Naast dat voor sommige direct marketing uw toestemming is vereist, kan het zo zijn dat er voor bepaalde direct marketing geen toestemming is vereist gezien de gerechtvaardigde belangen van Tring-it.
Het is voor de gebruiker, klant dan wel Tring-it point ten allen tijde mogelijk om zich af te melden voor direct marketing.

Rechten van gebruikers

De gebruiker van het platform van Tring-it komen de hierna volgende rechten toe:

 • Recht op inzage. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van Tring-it recht hebben om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die door Tring-it worden verwerkt.
 • Recht op vergetelheid. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van Tring-it recht hebben om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van Tring-it recht hebben om de persoonsgegevens die Tring-it verwerkt te laten wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van Tring-it recht hebben om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van Tring-it recht hebben om minder gegevens te laten verwerken door Tring-it.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Inhoudende dat de gebruikers van het platform van Tring-it recht hebben op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Ten slotte hebben de gebruikers van Tring-it het recht op duidelijke informatie over wat Tring-it met hun persoonsgegevens doet.

Om gebruik te kunnen maken van een van de bovenstaande rechten, kan er een verzoek worden ingediend via het volgende e-mailadres [email protected]

Bewaarlocatie

Alle gegevens die Tring-it verzamelt, worden opgeslagen en bewaard op een bestemming binnen de EER. Er vindt geen overdracht van gegevens plaats naar landen die buiten de EER liggen.
Indien naar verloop van tijd er toch gegevens worden opgeslagen danwel bewaard op een bestemming buiten de EER, dan informeert Tring-it de Gebruiker, Klant dan wel Tring-it point hier vooraf over.

Bewaartermijn

Tring-it bewaart de gegevens zolang als het nodig is om alle diensten te kunnen uitvoeren. Hierbij als uiterste grenzen welke zijn gesteld in geldende wet- en regelgeving.
In het geval het gebruikersaccount wordt verwijderd, verwijdert Tring-it alle gegevens. Met uitzondering van de gegevens welke benodigd zijn voor administratie en boekhouding van Tring-it.

Wijzigingen

Indien er wijzigingen plaatsvinden in het Privacy statement, informeert Tring-it gebruiker, klant en Tring-it point hierover via de bij haar bekende contactgegevens.